Merhaba,

Teknoloji sitesiyiz madem teknolojiyi tartışmamız da gerekecek diye düşünüyorum. Nitekim teknolojinin zararları ve faydaları arasında gidip gelen tartışmalar hali hazırda gün geçtikçe gündeme gelmektedir.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir teknoloji bir bilgi birikiminin uygulamadaki yüzüdür. Yani bizler insanlar olarak bilimi, bilgi birikimini hangi amaçla kullandığımızı ve aslında nasıl kullanacağımızı da iyi bilmeliyiz. Atom bombasının bulunuşu da bir teknolojik gelişmedir ancak bu teknolojik gelişmenin savaş teknolojilerine karışmasıyla beraber yüz binlerce insan ölmüş ve çeşitli kalıtsal hastalıklar nesillere taşınmış sonuç olarak kendimizi öldürdük. Öbür taraftan bu teknoloji ile enerji faaliyetlerinde çığır açıldı ve şu an günümüzde bizim ülkemiz haricinde pek çok ülkede nükleer enerji santrali kurulmuştur. Bu santraller ise güvenli bir şekilde kullanıldığında çevreye aşırı zarar verilmediği sürece güvenilir enerji kaynaklarından biridir ki fosil yakıtlarından daha da uygun olduğunu söyleyebiliriz enerji üretiminde.

Evet verdiğimiz örnekte atom bombası ve nükleer santrallere değindik. Bunun dışında farklı farklı teknolojiler de var elbette ama bugünkü yazımızda bu iki örnekle örneklerimizi sınırlandıracağım.

Şimdi, tekrar teknolojiye döndüğümüzde, teknolojinin zararları vardır ama buna karşın gerçekte yararlı olduğunu “düşündüğümüz” olguları da kendi içerisinde barındırmaktadır. Zaten insanoğlu kendisi için bir yarar görmese herhalde bu tür şeylere kalkışmazdı.

Nükleer enerji üretimi için kurulan santrallerin güvenliği ve santral içindeki nükleer reaksiyonlar sonucunda atık olan açığa çıkan bazı radyoaktif maddeler birçok çevre tarafından nükleer enerji santrallerini pek sağlıklı olmamalarının nedenleri arasında gösteriliyor. Son dönemde Çernobil kazası da özellikle nükleer karşıtı kampanyaların başlatılmasında önemli bir etken olmuştur.

Peki nükleer enerjinin artıları ne idi?
-Bir kere fosil yakıtlardan daha fazla enerji verdikleri çok açık bir şekilde ortada. 1kg kömür ile 1 kg uranyum arasında dağlar kadar fark var :)
-Fosil yakıtlarının atıkları diyebileceğimiz karbondioksit gazları sera gazları olduğu için küresel ısınmaya neden oluyor ve bunun neticesinde küresel iklim değişikiği söz konusu.

Eksilerine gelince de nükleer santrallerde yapılacak hataların sonuçları ağır ve radyoaktif atıkların saklanması sorunu göze çarpmaktadır.

Tabii ki nükleer enerjiye sahip olmak ulusal devlet anlamında bir güçtür; bilim adamlarınca yeni bilimsel teknolojilerin geliştirilmesine ön ayak olan itici bir güçtür. Günümüzde nükleer fizikçiler ve bilhassa Rize Üniversitesi Rektörü sayın Prof.Dr. Nazmi Turan OKUMUŞOĞLU’nu ülkemizde bir siklotron (hızlandırıcı) ve nükleer enerji santralin kurulmasında istekli gördüğüm bilim dünyasından önemli insanlarımızdan biri.

Hatta geçenlerde yapılan Gazi Üniversitesi 4. Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı’nda ise ortak görüş şu idi:” Biz atom bombası üretmeyeceğiz, enerji üreteceğiz”!

İşte kastetmek istediğim şey bu idi:”Niyet”. Yani amaç!

Teknolojiyi gerçekten kullanırken bir amaç doğrultusunda kullanmalıyız ve bu amaç da insanlığa,doğaya uygun amaçlar olmalıdır.

Yazımı bitirirken elbette teknolohinin zararları vardır ama kullanılış amacına göre bu “zarar” kısmı değişmektedir.

Saygılarımla
Gökhan ATMACA
“KuarkTeknoloji”